نرم افزار جامع اطلاع رسانی نرخ

tv_price_نمایشگر_نرخ ارز

نرم افزار جامع اطلاع رسانی نرخ:

 نرم افزار جامع اطلاع رسانی نرخ در فروشگاه:

• پنل وارد نمودن نرخ فروش به صورت مجزا.

• بصورت آنلاین و آفلاین.

 نرم افزار جامع اطلاع رسانی نرخ در بانکها و صرافی ها:

• پنل وارد نمودن نرخ اسکناس، حواله و سکه به صورت مجزا.

• ارسال نرخ برای تابلوهای نمایشگر LED .

• پنل مخصوص نمایش نرخ برروی TV .

• بصورت آنلاین و آفلاین.

• ارسال نرخ به وب سایت از طریق WebAPI بصورت بصورت آنلاین.