تابلوهای نرخ ارز


تابلو نمایشگر LED نرخ اسکناس، حواله، سکه و طلا برای مشتریان بیرون و داخل صرافی، شدت نور این نمایشگر بصورت اتوماتیک تنظیم شده و قابلیت استفاده در نور مستقیم آفتاب و داخل صرافی را دارد.